Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M. 2009.