Czasopismo Techniczne z. 11. Środowisko z. 3-Ś. 2009.