Czasopismo Techniczne z. 2. Środowisko z. 2-Ś. 2009.