IWANEJKO, Ryszarda. Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część II. Oceny statystyczne. 2009.