KIRSEK, Stanisław; STUDENCKA, Joanna. Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – analiza zmian. 2009.