MUCHA, Zbigniew; MIKOSZ, Jerzy. Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. 2009.