RASZKA, Anna; ZIEMBIƃSKA, Aleksandra; WIECHETEK, Anna. Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii ƛrodowiskowej. 2009.