ŁADECKI, Bogusław; BOROWIEC, Władysław; ULMANIEC, Małgorzata; WOLSKI, Bogdan. Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonego. 2009.