MOSZUMAŃSKI, Ryszard; TABOR, Adam; OKOŃSKI, Stanisław. Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza. 2009.