KADŁUCZKA, Anna; MAZUR, Marek. Mechanika korozji dwufazowego stopu tytanu w środowisku HCl. 2009.