LISAK, Janusz. Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do oceny zużycia materiału pobranego z elementów kotła parowego. 2009.