ZIELIŃSKI, Janusz; MAKOMASKI, Grzegorz; CIESIŃSKA, Wiesława; LISZYŃSKA, Barbara. Badania reologiczne poliolefin. 2009.