KOMOROWICZ, Tadeusz. Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną. 2009.