SOBCZAK, Agnieszka; BŁYSZCZEK, Ewa. Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych z przemysłu mięsnego. 2009.