KORZENIOWSKA-REJMER, Elżbieta; IZDEBSKA-MUCHA, Dorota. Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów. 2009.