TOMCZYKOWSKA, Małgorzata; DRZEWICKI, Adam; KULIKOWSKA, Dorota. Intensyfikacja procesu denitryfikacji ścieków na przykładzie oczyszczalni w Tyrowie. 2009.