Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 9-M. 2008.