Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 8-M. 2008.