Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 7-M. 2008.