Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 6-M. 2008.