Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 5-M. 2008.