Czasopismo Techniczne z. 20. Środowisko z. 3-Ś. 2008.