Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 4-M. 2008.