Czasopismo Techniczne z. 19. Środowisko z. 2-Ś. 2008.