Czasopismo Techniczne z. 18. Środowisko z. 1-Ś. 2008.