Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch. 2008.