Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch. 2008.