RĄCZKA, Marek. Systemy zarządzania jako element rozwoju przedsiębiorstwa. 2008.