RĄCZKA, Marek; TRUŚ, Stanisław. Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących. Procedury badawcze - jak opracowywać?. 2008.