PALEJ, Rafał; FILIPOWSKA, Renata. Metoda strzałów w zastosowaniu do zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych. 2008.