KRZYMIEŃ, Anna; KRZYMIEŃ, Piotr. Możliwości ograniczenia strat tarcia w łożyskach mechanizmu korbowego. 2008.