PAWELSKI, Zbigniew; PAŁCZYŃSKI, Tomasz. Badania drogowe pojazdów w inteligentnych systemach transportowych z użyciem technologii INS i GPS. 2008.