POLACZEK, Jolanta; PAGACZ, Joanna. Synteza pochodnych kwasu asparaginowego. 2008.