LUBERA, Tomasz; NITEK, Wojciech; ROMAŃCZYK, Piotr P.; WŁODARCZYK, Andrzej J.. Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe. Struktura krystaliczna [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPri)]. 2008.