ŁUKASIK, Szymon. Identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych. 2008.