PĘDRAK, Grzegorz. Wykorzystanie komputerowych generatorów liczb losowych w układach stochastycznych przetworników analogowo-cyfrowych. 2008.