SCHIFF, Krzysztof. Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania maksymalnej grupy wzajemnie połączonych elementów. 2008.