KULIKOWSKA, Dorota; SUŁEK, Piotr. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część II. Kinetyka adsorpcji. 2008.