BOROWIEC, Anna. Moduł Gmax na tle statycznych parametrów geotechnicznych dla gruntów słabych oraz pochodzenia organicznego. 2008.