GRODECKI, Michał. Wpływ warstwy słabej na pracę ścianki szczelnej niekotwionej. 2008.