TRUTY, Andrzej. Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń. Aspekty modelowania numerycznego. 2008.