ZIOBROŃ, Paweł; PODLEŚ, Krzysztof; SZARLIŃSKI, Jan; TRUTY, Andrzej. Parametric effectiveness assesment of jet grouting cutoff walls in rehabilitated flood-protective dikes. 2008.