ZYCH, Mariusz. Analiza numeryczna zarysowania w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego. 2008.