Czasopismo Techniczne z. 5. Elektrotechnika z. 1-E. 2007.