. Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś. 2007.