. Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A. 2007.