WĘCŁAWOWICZ-BILSKA, Elżbieta. Mieszkać w uzdrowisku. 2007.