GMURCZYK, Emil; KUNDERA, Andrzej; NIEWIADOMSKI, Andrzej; PŁATEK, Tadeusz. Nowoczesne asynchroniczne napędy trakcyjne w technologii IGBT. 2007.