LEWANDOWSKI, Mirosław. Metoda obliczenia harmonicznych napięcia wyjściowego falownika za pomocą funkcji Bessela. 2007.