WÓJCIK-ŁUŻYCKI, Adam. Dokonania konserwatorskie Profesora Alfreda Majewskiego w Krakowie. 2007.